З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-24 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Стара Загора

З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-24 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Стара Загора
Създадена: 03.11.2023 14:01
Обновена: 18.07.2024 16:59