З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-28 от 03.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Казанлък

З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-28 от 03.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Казанлък
Създадена: 03.11.2023 14:09
Обновена: 18.07.2024 18:07