З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-32 от 06.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Павел Баня

З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-32 от 06.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Павел Баня
Създадена: 06.11.2023 12:28
Обновена: 18.07.2024 17:39