Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 05.03.2024 г. до 30.11.2024 г.

Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 05.03.2024 г. до 30.11.2024 г.
Създадена: 08.03.2024 07:13
Обновена: 18.07.2024 16:27