Работна среща по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Работна среща по Мех

В Областна администрация Стара Загора се състоя работна среща във връзка с ПМС №100 от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срещата-дискусия бе водена от областния управител Гергана Микова. На нея присъстваха зам. областният управител Петя Чакърова, началникът на РУО-Стара Загора Татяна Димитрова, както и експерти от РУО, представители на общините, на РЗИ, на ОД МВР Стара Загора, на дирекциите „Социално подпомагане” и „Бюро по труда“.

Участниците коментираха работата през изминалата година и постигнатите резултати. Обсъдиха и съвместни действия по спазване на кратките срокове, заложени в механизма, както и конкретните ангажименти, които имат като институции при реализирането му.

Създадена: 26.07.2018 г.