Работна среща по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Създадена: 2018-07-26 10:26:59
Обновена: 2022-08-08 12:27:18