Разрешение за строеж № 1/ 23.05.2014 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Подземен електропровод – кабелна линия (КЛ) 20kV”.

Разрешение за строеж № 1/ 23.05.2014 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Подземен електропровод – кабелна линия (КЛ) 20kV”.
Създадена: 22.05.2014 21:00
Обновена: 15.07.2024 07:25