РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - Газоснабдяване община Казанлък

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
Разрешение за строеж на “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД да извърши строителство на линеен обект от техническата инфраструктура: Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Газоснабдяване община Казанлък, Подобект: Разпределителен газопровод инвентарен № TGP 8В5.0.1


Изтеглете следния документ: Разрешение - СИТИГАЗ
Създадена: 25.08.2010 г.
Последна редакция: 09.08.2017 г.