Областна комисия "Военни паметници"

Областна комисия „Военни паметници“ организира своята дейност в следните направления:

  1. предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им;
  2. предлага на министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат обявени за паметници на културата по реда на Закона на паметниците на културата и музеите;
  3. води областен регистър и картотека на военните паметници;
  4. координира изпълнението на дейностите и задачите по този закон от общините, отделните физически и юридически лица, граждански комитети и други; 

 

Година Заглавие Документи
Областна комисия военни паметници
2017 Проведено заседание на 26.05.2017 г. Протокол
2016 Проведено заседание на 02.12.2016 г. Протокол
2016 Проведено заседание на 08.08.2016 г. Протокол
2016 Проведено заседание на 21.01.2016 г. Протокол
2015 Проведено заседание на 28.08.2015 г. Протокол