Областен съвет за развитие

Година Заглавие Документи
Областен съвет за развитие
2017

Проект на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие

на децата и учениците в област Стара Загора 2017-2018 г.

Проект на областна стратегия
за покрепа за личностно развитие в област Стара Загора 2017 -2018 г.
2016 Материали за неприсъствено заседание на ОСР,
месец декември 2016 г.
Бланка за приемане на решение
Проект на Протокол № 2
Доклад
2016 Материали за заседание,
проведено на 26.02.2016 г.
Проект на областна стратегия
за развитие на социалните услуги в област Стара Загора 2016 -2020 г.

Териториален разраз на планираните социални услуги
в област Стара Загора

Протокол
2015 Материали от заседание,
проведено на 12.05.2015 г.
Обобщена справка на проекти
Годишен мониторингов доклад за 2014 г.
Протокол