Областен експертен съвет по устройство на територията

Година Заглавие Документи

Областен експертен съвет по устройство на територията

2014 Документи от заседание на 20.11.2014г.  Протокол № 2
2015 Документи от заседание, проведено на 22.10.2015 г. Протокол № 1
2015 Документи от заседание, проведено на 22.10.2015 г. Протокол № 2
2015 Документи от заседание, проведено на 22.10.2015 г. Протокол № 3