Областен обществен съвет за противодействие на корупцията

Областен обществен съвет за противодействие на корупцията
2016 Проведено закрито заседание
на 24.11.2015 г.
-