Регистър на издадени разрешения за строеж

Регистър на издадени

 

Разрешение за строеж Строеж/Обект Възложител Обявление в „Държавен вестник“ брой/дата
1

№1/18.02.2016г.

Разрешение за строителство на линеен обект за линеен обект от техническата инфраструктура: „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“, землища на с.Ръжена, с.Кънчево, с.Розово, с.Бузовград и гр.Казанлък, Община Казанлък, Област Стара Загора и землища на с.Ягода и с.Тулово, Община Мъглиж, Област Стара Загора

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

бр. 18 от 08.03.2016

2

№2/24.02.2016г.

Разрешение за строителство на линеен обект от техническата инфраструктура: „Оптична кабелна линия „1151-1151-113/ТШ2“, землище: с.Змейово, Община Стара Загора, Област Стара Загора и землище: с.Ягода, Община Мъглиж, Област Стара Загора

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

бр. 22 от 22.03.2016
3 №1/23.05.2014г. Разрешение за строителство на линеен обект от техническата инфраструктура:„Подземен електропровод – кабелна линия (КЛ) 20kV за присъединяване на КоГЕЦ „Коген Загоре” към електроразпределителната мрежа – от УПИ III375, кв. 58, с. Ястребово, общ. Опан до стълб № 7А на въздушна линия (ВЛ) 20kV „Птицекомбинат”, находящ се в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора”

„КОГЕН ЗАГОРЕ” ООД

бр. 45 от 30.05.2014
4  №2/26.11.2014г. Разрешение за строителство на линеен обект от техническата инфраструктура:„Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура, подобект „Обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България”, Област Стара Загора за трасета „Стара Загора – Павел баня” и „Стара Загора – Братя Даскалови”

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

бр. 100 от 05.12.2014
5 №1/04.12.2013г. Разрешение за строителство на линеен обект от техническата инфраструктура: „Оптична кабелна линия 122-124, свързваща обект №122 гр. Стара Загора община Стара Загора, с обект №124 в землището на с. Свобода, община Чирпан"

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

бр. 108 от 17.12.2013
Създадена: 21.08.2017 г.
Последна редакция: 24.08.2017 г.