Доклади и отчети

 

Година

Заглавие

Документи
   Доклади и отчети на Областна администрация Стара Загора 
2019

Цели на Областна администрация – Стара Загора за 2019 г.

Цели 2019
2019

Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.

Отчет 2018
2018

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ

     Отчет

2018

Цели на Областна администрация – Стара Загора за 2018 г.

Цели 2018
2018 Отчет за изпълнение на целите за 2017 г. Отчет 2017
2017 Цели на Областна администрация – Стара Загора за 2017 г. Цели 2017
2017 Отчет за изпълнение на целите за 2016 г. Отчет 2016
2016 Цели на Областна администрация – Стара Загора за 2016 г. Цели 2016
2016 Отчет за изпълнение на целите за 2015 г. Отчет 2015
2015 Цели на Областна администрация – Стара Загора за 2015 г. Цели 2015
2015 Отчет за изпълнение на целите за 2014 г. Отчет 2014
2014 Цели на Областна администрация – Стара Загора за 2014 г. Цели 2014
2014 Отчет за изпълнение на целите за 2014 г. Отчет 2013