СЪОБЩЕНИЕ - депозитарни разписки

СЪОБЩЕНИЕ - депозита

Областна администрация Стара Загора съобщава на лицата, които не са получили депозитарни разписки по реда на Закон за обезщетение на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ), че могат да ги получат всеки работен ден от 09.00 ч.- 12.00 ч. и 12.30 до 17.30 ч. в Областна администрация Стара Загора с адрес: бул. „Цар Симеон Велики” № 108.
С компенсаторни записи са обезщетени лицата или техните правоприемници, от които са одържавени или отчуждени всякакви движими или недвижими имоти (с изключение на земите), ценни книжа и ценности, собствеността или правата върху които не могат да бъдат възстановени реално.
Списъкът с имената на заинтересованите лица е наличен в деловодството на Областна администрация Стара Загора, както и на сайта sz.government.bg.
Информация за начина на получаване на депозитарните разписки на тел. 042/613 252 – Даниела Лекина – ст.експерт АКДС.

Създадена: 19.09.2014 г.
Последна редакция: 19.09.2014 г.