Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Димитър Генов Митев - председател на кооперация „Агро Ресурс”

Съобщение по реда на

Съобщение до г-н Димитър Генов Митев - председател на кооперация „Агро Ресурс”

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК и писмо изх. №ДС-84 от 23.02.2015 г. на Областния управител, Ви уведомяваме: че считано от 27.02.2015 г., договорът Ви за наем №Д-ДС-1-38/01.10.2013 г., е прекратен и е определена дата за предаване на имота на 09.03.2015 г. в 10.00 часа.       

Писмото не е доставено, видно от обратна разписка от 25.02.2015 г. на „Български пощи” ЕАД, тъй като получателят се е преместил на друг адрес.  

Съобщение е поставено на 09.03.2015 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на видно място в имота, който Кооперация „Агро ресурс” ползва под наем.

За повече информация тел. 042/613 253 (09.00-12.00 часа; 12.30-17.30 часа).