Съобщение за Заповед № ДС-ЗД-374/ 19.11.2014 г. за учредяване право на прокарване през държавен имот.

Съобщение за Заповед  № ДС-ЗД-374/ 19.11.2014 г. за учредяване право на прокарване през държавен имот.
Създадена: 04.01.2015 22:00
Обновена: 15.07.2024 08:18