Състояние на водните обекти в областта към 18 юни

Състояние на водните

 

Ситуацията с нивото на водните обекти в общините от област Стара Загора е нормализирана и спокойна. Към момента в нито една от общините няма опасност от преливане на водни обекти. Дежурните сили и средства, под ръководството на областния управител Живка Аладжова, наблюдават състоянието им и при промяна на обстановката имат готовност да реагират незабавно.
Язовирен район „Копринка” е пълен на 88%. Няма опасност от преливане на язовир Копринка. Нивото на водата е 1,39 м. под клапата на хидротехническото съоръжение. Нивото на р.Тунджа през територията на областта е нормално и няма опасност да излезе от коритото си.

Създадена: 18.06.2014 г.
Последна редакция: 18.06.2014 г.