Състояние на водните обекти в областта към 18 юни

Създадена: 2014-06-17 21:00:00
Обновена: 2021-12-07 05:37:22