Считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „ апостил ” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР

Считано от 01.01.201

Считано от 01.01.2019 г.  удостоверяването с „ апостил ” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР

Създадена: 21.12.2018 г.
Последна редакция: 21.12.2018 г.