Считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР.

Създадена: 21.12.2018 13:29
Обновена: 04.10.2023 06:51