Считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР.

Създадена: 2018-12-21 13:29:49
Обновена: 2022-12-07 02:35:16