Считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „ апостил ” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР

Считано от 01.01.2019 г.  удостоверяването с „ апостил ” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР

Създадена: 2019-11-09 20:22:20
Променена: 2020-06-05 09:31:25