Ситуацията в област Стара Загора към 30 октомври

Ситуацията в област
Язовирите в община Стара Загора са под преливен ръб и единствено яз. Сладък кладенец прелива през преливник, без опасност за населението. Количеството на падналите валежи в общината е около 20 л. кв. м.

Община Казанлък:
Количеството на падналите валежи е 5л. кв. м. Язовир Копринка 126 милиона куб. м вода пълен е на 87 %. 52 куб.м. вода влиза в язовира и се изпускат 28 куб. м. в секунда.

Община Чирпан
Падналите валежи са около 3л. кв. м.

Община Раднево
Количество паднали валежи около 20 л. кв.м.Получен е сигнал, че язовир Константиновец е започнал да покачва нивото си, като през целия ден е следен от кмета на селото.

с. Трънково – 2 наводнени мазета
с. Константиновец – 3 наводнени мазета
с. Любеново – 3 наводнени мазета
В тези села са изпратени екипи за отводняване.

Община Гълъбово
Количеството паднали валежи 5-10 л. кв. м. Яз. Кумлия 10 см. под преливен ръб.

Община Мъглиж
Количеството паднали валежи 10 л. кв. м.
Получен е сигнал, че пътят между с. Зимница и с. Ветрен е наводнен поради снеготопене. На мястото са изпратени екипи на ОПУ – Стара Загора, които заедно с техника от община Мъглиж са отстранили проблемите.

Община Павел Баня
Количество паднали валежи около 5л. кв. м.

Община Опан
Количество паднали валежи около 16л. кв. м. Яз. Пъстрен прелива през преливник няма опасност за населението. Яз. Бял Извор се изпуска напълно с цел събиране на риба.
Останалите язовири се намират под преливен ръб.

Община Николаево
Количеството на падналите валежи е около 5л. кв. м. Пътят между с. Едрево и Николаево е наводнен в резултат на снеготопене и водата се оттича.

Информация от ОПУ:
- В област Стара Загора няма затворени пътища. Проходите са отворени и почистени за преминаване на автомобили. За прохода Шипка има ограничение за тежкотоварни автомобили до 12 тона.

Информация от EVN:

- В цялата област е възстановено подаването на електричество.

Информация за ВиК:
- В цялата област е възстановено подаването на вода и няма населени места без вода.
Създадена: 31.10.2014 г.
Последна редакция: 31.10.2014 г.