Списък на гражданите, притежаващи депозитарни разписки в Областна администрация Стара Загора

Списък на гражданите

1. Дафина Димитрова Атанасова
2. Мария Димитрова Апостолова
3. Димитър Христов Атанасов
4. Яни Богданов Атанасов
5. Кераца Ганчева Атанасова
6. Румяна Матева Андонова
7. Евелина Братоева Братоева и Кънчо Братоев Братоев
8. Лазар Николов Бакалов
9. Крум Митев Бакалов
10. Димка Колева Бахова
11. Стоянка Иванова Берова
12. Антоанета Димитрова Баева
13. Въчко Тенев Въчков
14. Диана Дичева Влаева - Шопова
15. Диана Радева Георгиева
16. Иванка Дякова Генчева
17. Георги Стефанов Георгиев
18. Пламена Янкова Горанова
19. Георги Начев Гичев
20. Делчо Желязков Гочев
21. Симеон Василев Гайдаров
22. Михаил Василев Гайдаров
23. Красимир Желязков Господинов
24. Дорето Мешулам Георгиева
25. Генчо Костов Генчев
26. Богомил Георгиев Георгиев
27. Марийка Стоянова Георгиева
28. Радомир Георгиев Георгиев
29. Стефанка Иванова Гьонева
30. Юлияна Георгиева Делова
31. Вангел Атанасов Димитров
32. Теофана Пейчева Димова
33. Ангелина Маринова Димитрова
34. Димитър Лефтеров Димитров
35. Атанас Димитров Димитров
36. Атанас Михалев Димитров
37. Диньо Тенев Даракчиев
38. Иван Тенев Даракчиев
39. Мариета Мешулам Дукова
40. Мариан Драшков Драшков
41. Христо Иванов Димитров
42. Тодор Драгиев Динев
43. Сребрина Тодорова Драгиева
44. Димитър Лефтеров Димитров
45. Елена Димитрова Делигруева
46. Станка Иванова Денева
47. Кица Георгиева Дянкова
48. Жельо Господинов Желязков
49. Игнат Дяков Жеков
50. Николай Георгиев Жечков
51. Танка Николова Жечкова
52. Иван Славов Заяков
53. Махмуре Зюмбюлдере
54. Ерол Зюмбюлдере
55. Мария Георгиева Златева
56. Надежда Георгиева Икиликева
57. Митко Георгиев Икиликев
58. Весела Кирилова Иванова
59. Николай Иванов Иванов
60. Благовест Иванов Иванов
61. Танка Димитрова Илиева
62. Коста Панайотов Костов
63. Красимира Асенова Колдамова
64. Георги Господинов Колев
65. Петър Асенов Колдамов
66. Мария Петрова Квачкова
67. Антон Иванов Кърджалиев
68. Жасмина Тенева Курдова
69. Марийка Станчева Койчева
70. Стефан Костадинов Костадинов
71. Якуп Каратепе
72. Георги Димитров Карадимов
73. Румяна Любенова Конова
74. Тодор Иванов Кършаков
75. Костадин Николов Куков
76. Георги Кънев Коев
77. Веселина Василева Къркеланова
78. Величка Атанасова Люртова – 2 бр.
79. Пенка Дечкова Лилкова
80. Лено Данков Ленов
81. Стефан Данков Ленов
82. Мария Данкова Ленова
83. Недялка Василева Лапатова
84. Пейчо Ангелов Мишев
85. Яна Георгиева Маврова – 2 бр.
86. Стефан Николов Марулев
87. Димитър Апостолов Махеров
88. Васил Апостолов Махеров
89. Константин Иванов Маторов
90. Чочо Иванов Маторов
91. Петър Желязков Минев
92. Мария Жекова Минчева
93. Михаил Димитров Михалев
94. Марийка Колева Маджарова
95. Атанас Генов Маноилов
96. Даниела Пенева Маркова
97. Михаил Христакиев Михалев
98. Христинка Иванова Михалева
99. Румяна Генчева Методиева
100. Анка Димитрова Михайлова
101. Кънчо Славов Михайлов
102. Христо Георгиев Марков
103. Павлина Георгиева Маркова
104. Йорданка Христова Недялкова
105. Недялко Минчев Недялков
106. Вълчо Нечев Недев
107. Атанас Димитров Николов
108. Анна Константинова Налбантова
109. Антоанета Димитрова Начева
110. Гюргуна Георгиева Николова
111. Стойно Вълев Петков
112. Ирина Янева Петкова
113. Васил Иванов Профиров
114. Евгения Дейнова Петрова
115. Камен Любенов Петров
116. Петко Атанасов Пеев
117. Екатерина Иванова Пейчева
118. Надя Ангелова Попиванова
119. Стойка Иванова Русева
120. Христо Атанасов Скутов – 2 бр.
121. Янаки Атанасов Скутов
122. Петко Пеев Сивчев
123. Румен Стоянов Стайнов
124. Иван Николов Стоянов
125. Иванка Кънева Стайкова
126. Слави Кънев Станев
127. Мария Стоянова Станева
128. Жиен Фарух Сайяр
129. Нели Стойчева Сайяр
130. Джем Ферух Сайяр
131. Радка Николова Седлоева
132. Петър Йосев Станчев
133. Виолета Иванова Сталева
134. Мария Вангелова Симеонова – 2 бр.
135. Иванка Иванова Станилова
136. Юлия Димитрова Стайкова
137. Стана Георгиева Стойнова – насл.
138. Генчо Петков Тенев – 2 бр.
139. Ваня Богданова Томпсън
140. Марийка Дойчева Танева
141. Атанас Жеков Танев
142. Донка Петрова Танева
143. Димитрина Стефанова Тодорова
144. Светозар Пенев Тянков
145. Тотьо Христов Тотев
146. Иван Христов Тотев
147. Танка Пеева Тенева
148. Марушка Василева Топалова
149. Иван Танев Христов
150. Никола Атанасов Христов – 3 бр.
151. Георги Василев Хаджидеков
152. Танка Желязкова Хаджибожева
153. Сребра Енчева Христова
154. Мария Костова Христова
155. Ангел Николов Христов
156. Елена Георгиева Хаджиева
157. Здравко Симеонов Ханчев
158. Румяна Веселинова Ханчева
159. Елка Веселинова Ханчева
160. Тодор Господинов Хаджиев - насл.
161. Румяна Арсова Цветкова
162. Георги Николов Чаушев – 2 бр.
163. Георги Димов Щерев
164. Пенка Димитрова Щерева
165. Николина Стоянова Юрукова
166. Василка Димова Янева

Създадена: 19.09.2014 г.
Последна редакция: 19.09.2014 г.