Списък на мерките за предотвратяване на заболяване от чревни инфекции след наводненията

Списък на мерките за

Във връзка с предотвратяване на заболяване от чревни инфекции, от РЗИ Стара Загора разпространиха списък с основните мерки за безопасност, изпратен до кметовете и кметските наместници на населените места, засегнати от наводненията в област Стара Загора. Мерките следва да бъдат сведени до знанието на всички граждани:

  1. Да не се консумират хранителни продукти от фризери и хладилници, залети от наводнението.
  2. Да не се консумират консервирани храни от буркани, залети от наводнението.
  3. Да не се консумират храни със съмнителен вид.
  4. Да не се използва водата от местните кладенци и местни обществени чешми за пиене, готвене и хигиенни нужди.
  5. Съдовете и прибори за хранене, замърсени от наводнението, преди да се използват, да се дезинфекцират с хлорен препарат /тризон или белина / или изваряват поне 30мин.
  6. Поддържане на лична и обществена хигиена.R
  7. При възникване на оплаквания от стомашно-чревни разстройства, гадене и повръщане да се търси лекарска помощ.
Създадена: 12.12.2014 г.
Последна редакция: 12.12.2014 г.