Списък на земеделски имоти, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство“

Списък на земеделски имоти, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство“

Списък на земеделски имоти, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство“

Създадена: 2021-01-13 13:28:56
Променена: 2021-04-17 02:59:29