Среща в Областна администрация с протестиращи срещу Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 8-6/2013 г. на РИОСВ – Стара Загора

Среща в Областна адм

   Днес, в Областна администрация Стара Загора, Заместник-областният управител Теодора Иванова се срещна с кметове от областта и представители на инициативни комитети, протестиращи срещу Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 8-6/2013 г. на РИОСВ – Стара Загора, одобряващо инвестиционно предложение за добив на варовик и доломит в местността „Кереч Търла".
Протестиращите акцентираха основно върху недоволство си от одобряването на инвистиционното предложение, настояваха за спиране на концесията и потърсиха съдействие подготвената от тях жалба да бъде изпратена до Министерството на околна среда и водите. Те изказаха опасения, че изграждането на кариерата ще наруши равновесието на природата в цялата Старозагорска област. Като важен аргумент се изтъкна вредата на концесия върху наличието на археологични находки в региона, замърсяването водите на р. Тунджа, подлагането на ежедневен риск от замърсеност на 11 000 души.

   Теодора Иванова увери присъстващите, че входираната жалба на 15.08.2014 г. в Областна администрация Стара Загора ще бъде администрирана, а главния юрисконсулт на Областна администрация ще разгледа отговора на МОСВ, тъй като такъв все още не е постъпил в администрацията.

   На срещата присъстваха Косьо Косев, Кмет на община Николаево, Кметовете на селата Руманя, Едрево, Дълбоки, Крива круша, Братя Кунчеви и Оряховица и представители на Инициативните комитети на с. Едрево, с. Оряховица и с. Братя Кунчеви, Татяна Кирилова, Главен секретар на Областна администрация и Ваня Панова, Главен юрисконсулт на Областна администрация.

Създадена: 01.09.2014 г.
Последна редакция: 01.09.2014 г.