Планове и стратегии

2022-07-29
СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030)
2021-04-15
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА (2021 – 2022)
2020-02-13
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г.
2020-02-13
МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
2020-02-05
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА (2019 – 2020)
2018-01-17
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
2017-10-02
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА (2017 – 2018)
2017-08-10
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2014-2020
2016-03-16
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.
2013-11-12
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2012-2020г.
2013-04-11
ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
2013-03-31
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2013-2020г.