Таблица: Изпълнение на младежката политика в периода 2009 - 2010 г. и прогноза за 2011г.

Таблица: Изпълнение

Изтеглете следния Excel-ски документ: Младежка политика