ТАБЛИЦА: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА В ПЕРИОДА 2009 - 2010 Г. И ПРОГНОЗА ЗА 2011Г.

ТАБЛИЦА: ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изтеглете следния Excel-ски документ: Младежка политика

Създадена: 15.02.2011 г.
Последна редакция: 17.01.2018 г.