Цели на Областна администрация – Стара Загора за 2015г.

Цели на Областна адм

Изтеглете следния документ: Цели - 2015г.