Цели на Областна администрация – Стара Загора за 2016г.

Цели на Областна адм

Изтеглете следния документ: Цели - 2016г.