Утвърден е графикът за проверки на реките и деретата в община Стара Загора

Създадена: 2014-05-11 21:00:00
Обновена: 2021-11-29 08:01:57