Утвърден е графикът за проверки на реките и деретата в община Стара Загора

Утвърден е графикът

 

Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова утвърди графика за пролетна проверка на реките и деретата в община Стара Загора. Проверките ще се извършат в периода 13 – 21 май. Те ще обхванат Хамам дере и отводнителните канавки на ЖП линията в с. Горно Ботево, Оряховска река – с. Хан Аспарухово, Коленска и Люляшка река – с. Колена, дере Киризлика и канал на Напоителни системи – с. Оряховица, река Банеска – с. Лясково, канал на НС – с. Маджерито, река Бедечка – с. Могила, река Сютлийка и отводнителните канали – с. Ракитница.
В комисията, която ще инспектира обектите, са включени представители на Областна администрация, Басейнова дирекция, Напоителни системи, РИОСВ и ОУБПЗН.

Създадена: 12.05.2014 г.
Последна редакция: 12.05.2014 г.