В Областна администрация се проведе обучение във връзка със закона за конфликт на интереси

В Областна администр

Днес в сградата на Областна администрация се проведе обучителен семинар, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и областния управител на област Стара Загора. На събитието присъстваха зам. областният управител Димитър Драчев, главният секретар Мария Алексиева, директорът на Дирекция АКРРДС Кремена Бухчева, главният юрисконсулт Ваня Панова, юристи от Областна администрация, представители на 11-те общини от областта, на ОД МВР, РЗИ, РЗОК, РДГ, РИОСВ, ТД НАП, ОД „Земеделие” и др.

По време на семинара Николай Николов, временно изпълняващ длъжността председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, запозна участниците с актуални въпроси, свързани с прилагането на закона за конфликт на интереси, както и с интересни примери от практиката на Комисията и на Върховния административен съд.

29.05.2017 г.

Създадена: 29.05.2017 г.
Последна редакция: 29.05.2017 г.