В ОБластна администрация се проведе работна среща за Закона за социалните услуги

В ОБластна администр

Във връзка с разработения проект на Концепция на Закона за социалните услуги,  публикуван за обществено обсъждане на 8 юни 2018 г. на Правителствения портал за обществени консултации на МС и на интернет страницата на МТСП, в Областна администрация се проведе работна среща под председателството на областния управител Гергана Микова. На нея присъстваха началникът на РУО, Татяна Димитрова, представители на общините от областта, на държавни и общински социални институции, на неправителствени организации.

Целта на общественото обсъждане е всички предложения, мнения и становища да бъдат подадени и обсъдени от създадената от министъра на труда и социалната политика работна група за разработване на закона, вследствие на което,  концепцията да бъде финализирана и одобрена.

Участниците в срещата споделиха мнения и препоръки за Закона за социалните услуги. В срок до 7 юли те ще трябва да внесат своите становища в писмен вид в Областна администрация Стара Загора. След това те ще бъдат изпратени в МТСП.

Създадена: 03.07.2018 г.