В Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетост

В Областна администр

Днес в Областна администрация се състоя заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствано от областния управител инж. Георги Ранов. На него бе представен  за съгласуване проектът за държавния план-прием в държавните и общински професионални гимназии, професионални училища, паралелките за професионално обучение в основни, прогимназиални  и специални училища за учебната 2017/2018 година.

За учебната 2017/2018 година от директорите на училищата в област Стара Загора бе предложен за утвърждаване държавен план-прием на общо 168 паралелки, от които 60 профилирани и непрофилирани и 108  професионални.

Проектът бе приет единодушно от участниците в заседанието.

15.02.2017 г.

Създадена: 15.02.2017 г.
Последна редакция: 15.02.2017 г.