В Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетост към ОСР

В Областна администр

Днес в зала 2 на Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. То бе свикано във връзка с реализирането  на Регионалните програми за  заетост, съгласно Националния план за действие по заетост  през 2018 година.

 На заседанието, председателствано от областния управител Гергана Микова, присъстваха 27 от членовете на Комисията. Те се запознаха с проект на регионална програма по заетост за 2018 г. Средствата, предвидени за област Стара Загора, са 195 306 лева. Те са разпределени между 10 общински  администрации, участвали със свои предложения в Програмата за 2018 г.

Разпределението на средствата бе извършено въз основа  критерии, разписани в специална Методиката за оценка. Така в област Стара Загора ще се разкрият 53 работни места в общо 35 селища за период от 6 и 7 месеца, считано от 1 юни тази година

Комисията прие с пълно единодушие Регионална програма за заетост за 2018 г.

 

Създадена: 26.04.2018 г.