В Областна администрация се проведе заседание на Междуведомствената комисия за проверка на водните обекти

В Областна администр

Областният управител проф. Веска Шошева и зам. областният управител Димитър Драчев участваха днес в заседание на Областната междуведомствена комисия за предстоящите проверки на водните обекти в Старозагорска област. Г-н Драчев председателства заседанието, в което участваха представители на Областна администрация, РД ПБЗН, РЗИ, РИОСВ, Държавната агенция по метрология и технически надзор, ВиК, „Напоителни системи”, Регионалната дирекция по горите, Областната дирекция „Земеделие”.

Участниците приеха графика за проверките, които, съгласно Закона за водите, се провеждат задължително всяка пролет и есен. Тази година ще бъдат проверени 54 язовира на територията на областта, както и реки и други водни обекти. Заради създалото се напрежение около качеството на питейната вода в Хасково и на други места в страната, ще бъдат проверявани и водоизточниците на питейна вода. Проверките стартират на 12 май и ще продължат до 22 юни.

Проф. Шошева и г-н Драчев призоваха контролните органи да бъдат изключително стриктни и внимателни в работата си, за да се предотврати максимално опасността от бедствени ситуации вследствие на евентуални обилни валежи в Старазагорска област.

5.05.2017 г.

Създадена: 05.05.2017 г.
Последна редакция: 05.05.2017 г.