В Областна администрация се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост

В Областна администр

В Областна администрация днес се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, председателствано от областния управител Гергана Микова. В него взеха участие зам. областният управител Петя Чакърова, секретарят на Комисията по заетост Кадир Мусса, началникът на РУО Татяна Димитрова, представители на общините, на различни институции, на работодателски организации.

Присъстващите бяха запознати с правилата за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища.

Г-жа Димитрова направи изложение, свързано с действията, които Министерството на образованието и науката предприема с цел подпомагане на образователните институции при преструктурирането на приема по профили и професии в посока на STEM профили и технически и ИТ професии  и повишаване на процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка. Началникът на РУО разясни как ще се подготвя и планира държавният план-прием, кога и как ще се утвърждава и по кои механизми ще се реализира.  

Татяна Димитрова представи и изводи за държавния план-прием в системата на професионалното образование и обучение, наложили се от предходната година.

 

 

 

 

 

Създадена: 04.01.2019 г.