В Областна администрация се проведе заседание на Съвета по етнически и интеграционни въпроси

В Областна администр

Днес в Областна администрация се състоя заседание на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси, председателствано от областния управител Гергана Микова. В него участваха зам. областният управител Петя Чакърова, представители на общините, на РЗИ, ОД МВР, РУО, Бюрата по труда, на неправителствени организации.

Представителите на общините запознаха присъстващите с одобрените от съответните общински съвети планове за действие в посока интегриране на малцинствата.

Последва оживена дискусия, в която участниците споделиха проблемите, породени от високата безработица и неграмотност сред ромското население, както и резултатите от работата си по различни проекти, свързани с повишаване на образованието, квалификацията и заетостта сред тази общност. 

30.05.2017 г.

 

 

Създадена: 30.05.2017 г.
Последна редакция: 30.05.2017 г.