В Областна администрация се провеждат интервюта по програма "Старт в кариерата"

В Областна администр

От 28 октомври до 4 ноември в Областна администрация се провеждат интервюта с кандидати по програма "Старт в кариерата" на МТСП. В администрацията са обявени 5 работни места - за двама юристи, двама икономист и един експерт ОМП. Кандидатите са 89, с висше образование, на възраст до 29 години, без професионален опит по специалността.

 

Създадена: 30.10.2014 г.
Последна редакция: 30.10.2014 г.