В Областна администрация се състоя заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия

$model->title_bg

В Областна администрация днес се състоя заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия, председателствано от зам. областния управител Димитър Драчев. На него представителите на институциите, ангажирани с проблема, бяха запознати с общинските планове за защита при бедствия.

По първа точка от дневния ред г-н Драчев посочи, че поводът на срещата е свързан с една от задачите, които следва да изпълнява Съветът, а именно разглеждане и съгласуване на Общинските планове за защита при бедствия съгласно Закона за защита при бедствия.  Зам. областният управител обясни, че към настоящия момент в Областна администрация са постъпили 4 броя планове на общини, които ще бъдат разгледани от Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. .

По втора точка от дневния ред главният експерт ОМП Деян Грудев предостави на присъстващите допълнителни указания във връзка с процеса по съгласуване на плановете. От тях стана ясно, че в срок от 10-15 работни дни е необходимо членовете на Областния съвет да представят в Областна администрация становища за изготвените общински планове, които да послужат за тяхното последващо съгласуване.

 

Създадена: 2019-09-24 09:13:38
Променена: 2020-06-05 10:04:17