В Областна администрация Стара Загора се проведе брифинг за слушатели и преподаватели от Военна академия „Г.С. Раковски” – София

В Областна администр

 

В Областна администрация Стара Загора се проведе брифинг за слушатели и преподаватели от Военна академия „Г.С. Раковски” – София. В работната среща взеха участие служители от Областна администрация Стара Загора, координаторите на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и началникът на група ОМП към ОД на МВР Стара Загора.

Зам.-областният управител Теодора Иванова поздрави гостите от името на областния управител Живка Аладжова и откри форума, като обясни, че една от основните задачи на Областния съвет по сигурността е провеждане на регионалната политика по планиране и подготовка за отбрана, осигуряване спазването на обществения ред, сигурността и защитата на населението в областта при кризисни ситуации от военен и невоенен характер.

Деян Грудев, експерт ОМП в Областна администрация Стара Загора, изнесе доклад и презентация на “Структурата, функциите и задачите на Областния съвет по сигурността Стара Загора при възникване на кризисна ситуация в областта”. Инспектор Михаил Михов от ОУ ПБЗН Стара Загора запозна присъстващите с Работата на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и подчинените структури за своевременно овладяване на възникналото бедствие. Началникът на група ОМП към ОД на МВР Стара Загора инспектор Петко Петков изнесе лекция на тема: “Разглеждане на плана за действие при извънредни ситуации в ОД на МВР Стара Загора, като част от Единната спасителна система”.

Създадена: 02.07.2014 г.
Последна редакция: 02.07.2014 г.