В Стара Загора бе открит изцяло реконструираният мост над жп линията и бул. "Славянски"

В Стара Загора бе от

 

Днес в Стара Загора официално бе открит цялостно реконструираният надлез над жп линията и бул. „Славянски“. На събитието присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, кметът Живко Тодоров, зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов, депутати от НС, областният управител Гергана Микова и нейните заместници Петя Чакърова и Димитър Драчев, зам.-кметовете Иванка Сотирова, Красимира Чахова, Йордан Николов и Янчо Калоянов, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков,  общински съветници, много граждани.

Дейностите по ремонта започнаха на 4 юни 2018 г. и приключиха на 1 февруари тази година.  Трасето е с обща дължина 550 метра и преминава по бул. „Патриарх Евтимий“, в участъка от бул. „Славянски“ - от „Братя Жекови“ до северната граница на Южната промишлена зона. Извършена е цялостна модернизация на пътния надлез, в чийто обхват попадат три мостови съоръжения - новоизграден едноотворен мост с общ отвор около 30 м, реконструиран триотворен мост с отвор около 40 м над жп линията и новоизграден едноотворен мост с общ отвор около 31 м. Извършено е уширение на пътното платно до 13 м, като са обособени четири ленти за движение с ширина 3.25 м. Подменени са съществуващите тротоарни настилки и понижени бордюрите в зоната на кръстовищата.

Връзката на бул. Патриарх Евтимий“ и бул. „Славянски“ ще се осъществява с 2 новоизградени кръгови кръстовища, които заменят двете Т-образни кръстовища. Обектът се осъществи по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – ІІ фаза“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020. Проектът се изпълнява от 2 януари 2018 г. Общата стойност е 14 727 612.40 лв, като безвъзмездната финансова помощ е 13 967 992 лв., а собственият принос - 759 619 лв. Проектът включва още изграждането на Система за управление на градския транспорт, въвеждане на Автоматизирана система за таксуване и  рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо.

Премиерът Бойко Борисов и кметът Живко Тодоров поздравиха присъстващите на откриването за новото пътно съоръжение.

 

Създадена: 03.02.2019 г.