В Старозагорска област санираните сгради по Националната програма за енергийна ефективност вече са 31

В Старозагорска обла

Към 1 май 2017 г. регистрираните сдружения на собственици по Националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради в Старозагорска област са 389.

Сключените договори между общини и сдружения на собственици са 308.

Сключените тристранни договори между кметовете на общини (в качеството им на представители на сдруженията на собствениците), областния управител и Българската банка за развитие са 111.

Сградите със стартирали дейности по саниране са 111.

Сградите с реално стартирали строително-монтажни работи са 70.

Въведените в експлоатация напълно завършени сгради са 31. От тях 16 са в Стара Загора, 7 в Казанлък, 6 в Гълъбово, 1 в Раднево и 1 в Николаево.

3.05.2017 г.

 

Създадена: 03.05.2017 г.
Последна редакция: 03.05.2017 г.