Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2010г.

Въпросник за състоян

Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2010г.

Изтеглете в PDF файл.