Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2010г.

Въпросник за състоян

Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2010г.

Изтеглете в PDF файл.

Създадена: 26.01.2011 г.
Последна редакция: 26.01.2011 г.