Върнато решение на Общински съвет Братя Даскалови

Върнато решение на О
Областният управител на област Стара Загора Димитринка Петрунова върна Решение № 512 от Протокол № 45 от проведена на 25.09.2014 г. сесия на Общински съвет Братя Даскалови.
Създадена: 07.10.2014 г.
Последна редакция: 07.10.2014 г.