Върнато решение на Общински съвет Братя Даскалови

Върнато решение на О

Областният управител на област Стара Загора Димитринка Петрунова върна Решение № 528 от Протокол № 47 от проведена на 27.10.2014 г. сесия на Общински съвет Братя Даскалови.

Създадена: 14.11.2014 г.
Последна редакция: 14.11.2014 г.