Върнато решение на Общински съвет Братя Даскалови

Върнато решение на О
Областният управител Живка Аладжова върна решение на Общински съвет Братя Даскалови във връзка с предоставяне на имоти – частна общинска собственост - ниви. В съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост е необходимо решение на Общинския съвет, с което да се определят общите условия за отдаването под наем на тези обекти, а именно основните елементи: цена, терен и срок. В решението са посочени имотът и срокът, но не са посочени цените за отдаване под наем.
Създадена: 08.08.2014 г.
Последна редакция: 08.08.2014 г.