Върнато решение на Общински съвет Братя Даскалови

Върнато решение на О

 

Областният управител Живка Аладжова върна решение на Общински съвет Братя Даскалови. То е във връзка с предоставяне на имот – общински терен /петно/ за поставяне на кафе автомат в тротоарната площ на с. Верен. В съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост е необходимо решение на общинския съвет, с което да се определят общите условия за отдаването под наем на тези обекти, а именно основните елементи: цена, терен и срок. В решението са посочени имотът и цената, но не е посочен срокът за отдаване под наем.

Създадена: 07.05.2014 г.
Последна редакция: 07.05.2014 г.