Върнато решение на Общински съвет Чирпан

Върнато решение на О

Областният управител на област Стара Загора Димитринка Петрунова върна Решение № 534 от Протокол № 38 от проведена на 10.10.2014 г. сесия на Общински съвет Чирпан.

 

Създадена: 21.10.2014 г.
Последна редакция: 21.10.2014 г.