Върнато решение на Общински съвет Николаево

Върнато решение на О


Областният управител на област Стара Загора Димитринка Петрунова върна Решение № 280 от Протокол № 39 от проведена на 30.09.2014 г. сесия на Общински съвет Николаево.

 

Създадена: 10.10.2014 г.
Последна редакция: 10.10.2014 г.