Върнато решение на Общински съвет Павел баня

Върнато решение на О

Областният управител на област Стара Загора Димитринка Петрунова върна Решение № 782 от Протокол № 48 от проведена на 29.09.2014 г. сесия на Общински съвет Павел баня.

 

Създадена: 15.10.2014 г.
Последна редакция: 15.10.2014 г.